۱۰ توصیه برای زندگی بدون استرس   

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com         تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com    تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com       

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com معیار ها و ارزش های خود را تعیین کنید .

2 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comگذشته را دور بریزید .

3بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com برای اهداف آینده برنامه ریزی کنید .

4 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبدانید که اگر بخواهید می توانید .

5 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبگذارید دیگران زندگی خود را بکنند .

6 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comخدا را در همه وجود خود بیابید .

7 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comاندوخته هایی را برای زمان لازم فراهم کنید .

8 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبر بودن تمر کز کنید نه داشتن .

9 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comسعی کنید بهترین چیزی باشید که برایتان میسر است .

10 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comفراموش نکنید امروز ، شما بهترین چیزی هستید  که تا کنون بوده اید. و از این واقعیت لذت ببرید .

نویسنده این پست : آرین

 تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ | 22:26 | نویسنده : آرین |

راهکارها و پیشنهادها یی برای کاهش اضطراب کودکان:

به منظور رفع عوامل مؤثر و زمینه ساز در ایجاد نگرانی و دلهره در کودکان پیشنهادها و راهکارهایی به صورت زیر ارائه می گردد:

 1. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comوالدین حس اعتماد به نفس وخود باوری را در کودکان تقویت کنند.
 2. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comاز بحث و نزاع و دامن زدن به اختلافات به شدت بپرهیزند.
 3. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comاگر می خواهند کودکانشان در آینده دچارناراحتی های  عصبی روانی نشوند باید به آنها اجازه دهند احساسات خود را اعم از مثبت یا منفی اظهار نمایند و به آنها بیاموزند که خوب و بد بودن ربطی به احساسات ندارد بلکه به اعمال و رفتار آنها بستگی دارد .
 4. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comعکس العمل والدین به گونه ای باشد که کودک از اشتباهات خود پند گیرد.
 5. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comاشتباهات گذشته  شان را به رخ آن ها نکشند.
 6. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comاگر به هر دلیل کودکان را توبیخ یا تنبیه می کنندحتماٌ علت را به آنها توضیح دهند زیرا اگر کودکان از علت تنبیه آگاه شوند هم به اشتباهات خود پی می برند و هم دچار نگرانی نمی شوند.
 7.  تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comوالدین باید الگویی ار انسانهای مستقل و آزاد اندیش برای فرزندان خود باشند.
 8. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comمثبت اندیشی و اتکا به توانایی را به کودکان بیاموزید.
 9. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comبه تفریحات و سرگرمی های کودکان بهادهید و به آنها هم بازی شوید زیرا همبازی شدن فرصتی فراهم می سازد که والدین و کودکان در بیان ایده ها مشارکت داشته باشند. 
 10. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comاز مقایسه کودکان با کودکان دیگر بپرهیزند.
 11. تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comبستری مناسب برای ایجاد احساس امنیت آرامش و درک متقابل یکدیگر در خانواده مهیا سازند.

( خزائی-علی اکبر.ماهنامه پیوند-شماره 342-343،ص81) 

نویسنده این پست : دامغانی

 تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ | 22:21 | نویسنده : آرین |

دامن سبز                                                           

امروز مادر با تور دامن مي دوزد .         

او با سوزن تور سبز را به دامن مي دوزد .

نازنين دامن توري را دوست دارد . دامن او زيبا است

او مادرش را دوست دارد .

نازنين دست مادر را بوسيد .

او دامن توري را به بابا نشان داد .

بابا دامن نازنين را ديد .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

باران

امروز باران مي بارد .

باران به آرامي مي بارد .

بابا در باران از اداره آمد .

در دست بابا سبد آبي بود .

من در سبد نان – سيب زرد – آرد – انار – سبزي ديدم .

من سيب زرد را برداشتم .

سينا برادر من است . او سرباز است .

سينا سيب زرد دوست ندارد .

مادر به او انار شيرين داد .

من نيمي از سيبم را به مادر دادم .

سينا از آب انار به بابا داد .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

 آزادی

 سوسن پرنده داشت .

 اسم اين پرنده ي زيبا پرستو بود .

 سوسن پرنده را دوست دارد .

پرنده آزادي را دوست دارد .

سوسن مي داند پرنده بايد آزاد باشد .

او پرستو را به دشت مي برد . پرستو از دست سوسن به آسمان مي پرد

سوسن اورا مي بيند . او مي داند پرستو در آسمان زيبا تر است .

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

موش و گربه

يكي بود – يكي نبود – در كنار يك ديوار موش نازي زندگي مي كرد .

اسم او موشي بود . موشي پنير و گردو دوست داشت .

در آن سوي ديوار گربه كمين كرده بود تا موش را بگيرد .

موشي از گربه مي ترسيد . يك روز موشي كنار گربه پنير را ديد .

او مي دانست بايد يواش – يواش به پنير نزديك شود تا گربه او را نبيند

گربه بيدار مي شود . شيرش را مي نوشد .

موشي پشت ديوار است تا گربه از پنير دور شود .

موشي مي داند گربه دشمن او است و بايد آرام آرام به پنير دست بزند تا گربه او را نبيند .

اگر گربه برود موشي شادمان مي شود

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

بیماری

شيرين بيمار بود او تب داشت .

بدنش گرم گرم بود . مادر نگران شده بود . دست شيرين در دست مادر بود .

او آرزو مي كرد كه كاش شيرين ديروز كه سرد بود در پارك بازي نمي كرد .

امروز مادر شيرين را پيش دكتر برد . دكتر او را مي بيند و براي شيرين دارو مي نويسد و به او مي گويد كه شيرين نمي تواند امروز به مدرسه برود .

مادر براي شيرين سوپ درست كرد .

شيرين سوپ را دوست دارد . او از مادر سپاس گزاري كرد .

او ديگر در سرما بيرون نمي رود  تا بيمار نشود .

 بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com                                                                                   بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

نویسنده این پست : آرین

 تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ | 13:54 | نویسنده : آرین |

راههای ایجاد علاقه به مطالعه در کودکان

 

  امروزه سرگرمی های کاذب از جمله بازی های کامپیوتری ،برنامه های تلویزیونی و.........مانع بزرگی برای مطالعه    کودکان به شمار می آید این مقاله به شما پدر و مادران می گوید که چگونه کودک خود را به مطالعه علاقه مند کنید .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

1-      حداقل روزی نیم ساعت برای او کتاب بخوانید .اگر کودک تان هنوز به مدرسه نرفته است حتما با صدای بلند برایش کتاب بخوانید .

2-      با کودک خودزیاد صحبت کنید قبل از آموختن مهارت خواندن با او با جملات ساده و کوتاه صحبت کنید . صحبت با کودک حتی زمانی که او قادر به تکلم نیست ،موجب یادگیری بهتر خواندن ،نوشتن و حتما صحبت کردن او می شود .

3-      به کودک خود کمک کنید تا به تنهایی کتاب بخواند مطالعه در خانه نقش موثری در موفقیت کودکان در مدرسه دارد ،سعی کنید در هفته یک بار به کتابخانه یا کتابفروشی بروید و برای او کتاب بخرید . او را تشویق کنید که عضو کتابخانه شود و کتابهای انتخابی خود را به امانت بگیرد .

4-      اگر مطالعه برای کودکتان سخت است به توصیه های زیر عمل کنید :

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com      نوار های قصه برای او تهیه کنید

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com      ضبط صوتی که طرز کار آسانی دارد برایش بخرید .

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com      کتابهای داستان را با صدای بلند بخوانید و آنها را روی نواز ضبط کنید .

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com     اگر نتوانستید نوار کتابهای مورد علاقه ی او را بیابید با صدای خود داستان را روی نواری ضبط کنید .

5-      اهمیت مطالعه را به کودکتان بیاموزید . و را تشویق کنید که وقت آزادش را به مطالعه اختصاص دهد . در طول روز زمانی را برای مطالعه آزاد بگذارید . خود نیز هر روز مقداری کتاب ، مجله یا روزنامه بخوانید .

6-      جای خاصی را در منزل به مطالعه اختصاص دهید . کتاب های مورد علاقه او را در دسترسش قرار دهید و وقتی در خواندن کتاب پیشرفت کرد . کتابهای مشکل تری برایش بخوانید .

7-      نوشت افزاری را مناسب با سنش در اختیار او بگذارید به طور کلی کودکان به نوشتن علاقمند هستند ،در نتیجه کاغذ،خودکار و مداد مناسبی را در اختیار آنها بگذارید تا به نوشتن تشویق شوند . اگر خودکار یامداد مناسب سن او نیست ،با مربی مهد یا معلم مشورت کرده و نوشت افزار مناسبی را برایش تهیه کنید .

8-      خواندن و نوشتن به زبان مادری را با او تمرین کنید کارشناسان معتقدند که تمرین با کودکان به زبان مادری ،آموختن زبان انگلیسی را برایشان آسان تر می کنید .

9-      بیرون از منزل نیز با او صحبت کنید اگر کودکتان را همراه خود برای انجام کاری به بیرون از منزل می برید با او در مورد جایی که می روید یا کاری که می خواهید انجام دهید صحبت کنید.

10-   از او بخواهید که اتفاقات روزانه اش را برایتان تعریف کنید .صحبت در مورد مسایل روزانه او را به فکر کردن به آنها وا می دارد ،همچنین تعریف کامل اتفاقات به او می آموزد که داستان ها چگونه خلق می شوند ،علاوه براین فهم داستان ها را نیز برایش راحت تر می کند .

11-   مدت زمان و نوع برنامه های تلویزیونی را برای کودک محدود کنید کودکتان را بیشتر به دیدن برنامه های آموزشی تشویق کنید شما نیز در کنار او این برنامه ها را ببینید .

12-   از چگونگی پیشرفت تحصیلی او در مدرسه مطلع باشید کلاس او را در مدرسه بازدید کنید و در جریان پیشرفتش در مدرسه باشید                                       

         منبع : مجله ایرانیان

 نویسنده این پست :دامغانیتاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ | 13:43 | نویسنده : آرین |

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com 

راهكار هاي درماني بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

1-اختصاص زماني براي بازي و تعامل با كودك ( حداقل نيم ساعت )

2-استفاده از تشويق هاي غير كلامي مثل نگاه محبت آميز ، بغل كردن و …

3-در صورت انجام كار نامناسبي توسط كودك براي چند لحظه روي خود را از وي برگردانيد و بجاي ديگري نگاه كنيد و اگر كار نامناسب وي ادامه يافت بازي را قطع كرده وبگوييد كه بازي فعلا" تمام شده و هر وقت كه او به روش مناسب تري رفتار كند بازي دوباره ادامه خواهد يافت .

4-در هفته اول اين برنامه بايستي هر روز و يا تقريبا" 5 بار در هفته انجام شود .

5-هنگام دادن يك دستور به كودك بازخوردي فوري در مورد چگونگي نحوه انجام درخواست اعمال كنيد.

6-در هنگامي كه از كودكتان خواسته ايد كاري انجام دهد درخواست ديگري از او نداشته باشيد و در هر زمان از او يك درخواست داشته باشيد. (در زمان انجام درخواست حتي هيچ سوال ديگري از وي نپرسيد).

7-زماني راكه كودكتان خيلي سرگرم نيست انتخاب كرده و از او بخواهيد كه فعاليّتهاي كوچكي برايتان انجام دهد مثلا مدادي به شما بدهد يا حوله را برايتان بياورد… در طول اين زمان هر بار فقط يك دستور به كودك بدهيد امّا در طول روز مي توانيد چندين بار اين كار را انجام دهيد.

8-در خلال انجام دستور تشويق هاي كلامي را فراموش نكنيد . بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

9-دستورها بايستي ساده و كوتاه باشند تا كودك داراي ناتواني هم بيشتر قادر به انجام آن باشد.

10-  اگر كودك يكي از اين درخواستها را انجام نداد درخواست كوچك و محدود ديگري را مطرح كرده واز دستور اول چشم پوشي كنيد .

11- بر روي دستورهايي كه صادر مي كنيد فكر كرده و تا جايي كه مي توانيد سعي نمائيد دستورهاي ساده و روشن و مشخصي بدهيد و از درخواستي كه كرديد برنگرديد و پيگيري انجام آن را خودتان نيز فراموش نكنيد.

12- هرگز دستورها را به صورت درخواست و سوال مطرح نكنيد مثلا" نگوئيد آيا نبايستي مسواك بزني ؟پاسخ اين سوال ها حتما" از طرف كودك منفي خواهد بود .

13- اطمينان يابيد زماني كه با كودك حرف مي زنيد توجّه وي به شما معطوف باشد .

14- فراموش نكنيد تمام وسايلي را كه در زمان سخن گفتن ودر خواست از كودك وجود دارند و روشن هستند به نحوي حذف كنيد (صدا را كم كرده يا خاموش نمائيد ).

15- از كودك بخواهيد فرمان درخواست شده از طرف شما را تكرار كند و يا در صورت ناتواني گفتار كودك خودتان دوباره آن را تكرار كنيد و يا تصويري از آن به كودك نشان دهيد.

16- اگر كودك توانايي خواندن و نوشتن دارد كارتهايي برايش تهيّه كرده كه فرمان روي آن نوشته شده باشد .

17- زمان انجام كار را مي توانيد بر روي كارت يادداشت كرده و يا آن را به طور شفاهي به كودكتان بگوييد .

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

18- وقتي قرار است به كاري مشغول شويد مثلا تلفني بزنيد و يا چيزي درست كنيد دو مرحله دستوردهي به كودك لازم است نخست اينكه از وي بخواهيد به كاري مشغول شود و پس از حصول اطمينان از درك دستور توسط كودك به او بگوئيد كه نبايستي فعاليّت شما را قطع كند توجّه داشته باشيد فعاليّتي كه كودك مي خواهد انجام دهد خسته كننده و كسالت آور نباشد و مورد علاقه وي باشد مثل قيچي كردن تصوير، رنگ كردن ، بازي كردن و…

19- كودك را در فعاليّتهاي فوق برنامه ( ورزش _ هنر ) ثبت نام نماييد .

20- اجازه بدهيد كودك فعاليّت يا بازي را انتخاب وهدايت كرده و بطوريكه آشكار نباشد اجازه دهيد او برنده شود .

21-  تا مي توانيد براي كودك قصه تعريف كنيد و هر روز زمان توجّه كودكتان به قصه را نسبت به روز قبل افزايش دهيد. 

نویسنده این پست : آرین                                                                                   


موضوعات مرتبط: مشکلات توجه و تمرکز

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۷ | 22:6 | نویسنده : آرین |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.